PUKKDATABASEN

Forekomstområde 103998
Strand (1130) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tau 1
(Sist oppdatert 13.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Dacitt
Virksomhet : Endret arealbruk
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det er tidligere tatt ut store mengder stein i et stort pukkverk i Breivika. Bergarten er klassifisert som en deformert dacitt (mylonitt). Bruddet er nå nedlagt. Det er etablert industri i området og administrasjonsbygg, foredlingsanlegg og utskipningshavn for Tau 2 .

Bilder
1. Brudd med foredling og utsskipning. Nytt 504 Tau 2 bak


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse