GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104004
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kromshagen
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en langstrakt breelvterrasse langs vestsida av Ulladalen. Terrassenivået ligger ca. 20 meter over elvenivået. Materialet er forholdsvis dårlig sortert og er svært grovt med mye stein og stor blokk. De nordlige og sentrale delene av forekomsten er utdrevet. De gjenværende ressursene ligger under gårdsbebyggelsen og i den smalere terrassen videre mot sør.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse