GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104006
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kreppingdalen
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elveterrasse øst for Ulladalsåna ved utløpet av Kreppingdalen. Materialet består av godt sorterte skrålag av sand og grus med et 1-2 meter tykt topplag av stein- og blokkrik grus. Forekomsten er utdrevet og er planert og oppdyrket. Det ser ut som om det bare er det grove topplaget som er tatt ut og at massene som er igjen i bunnen hovedsakelig består av sand.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse