GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104008
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Litlemoen
(Sist oppdatert 24.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse ved gården Moen, og noen lavere terrassenivå ned mot elva. Mye blokk i overflata, men ingen snitt viser sammensetningen mot dypet. Avgrensning av forekomsten mot syd er noe usikker. Det er ingen snitt eller uttak som gir opplysninger om kornstørrelsen, men stor sannsynlighet for at det finnes grove masser. Gårdsbebyggelsen vanskeliggjør uttak.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse