GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104010
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vadla
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger som en skalk inn mot dalsida og den totale høyden fra bunn til topp er ca 80 meter. Forekomsten består av breelvterrasser og lavereliggende elveterrasser som er bygd opp av skrålag med godt sortert sand og grus. Midt i forekomsten er det et parti med små terrasser hvor fjellet kommer fram i dagen flere steder. Den gjennomsnittlige mektigheten er svært vanskelig å anslå, men det er betydelige ressurser som er aktuelle for uttak.


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse