GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104012
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hauga
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor breelvterrasse/delta øst for utløpet av Ulladalsåna. Materialet består av godt sortert, lagdelt sand og grus. Det er registrert tre massetak i forekomsten, men samtlige massetak er nedlagt. Det er store ressurser igjen, men driften er stanset på grunn av konflikter med jordbruk, bebyggelse, veier og kraftlinjer. Det meste av forekomsten synes derfor, i dagens situasjon, å være lite aktuell for store uttak. Lengst sør har Mesta foredlingsanlegg og utskipningshavn for masser fra de andre forekomstene i dalen. Med sin beliggenhet nær sjøen og utskipningsanlegg er forekomsten en viktig regional ressurs.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse