GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104014
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tøtlandsvik
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelv-/elveavsetning vest for utløpet av Vorma hvor det er tatt ut store mengder sand og grus for produksjon av oljeplattformer. Det er ingen aktivitet på forekomsten i dag og uttaksområdet er rehabilitert. Massene er grove med stor stein og blokk i overflata. Det er ingen åpne snitt som gir innsyn i massene, men det er trolig sand og grus under topplaget. Over halvparten av forekomsten er utdrevet, men det er noe masse igjen i den indre delen.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse