GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104016
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Vikemoen
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en elve-/breelvterrasse med skrånende overflate. Mye stor blokk og stein i det 3-4 meter mektige topplaget. Under er det lagdelt sand, grus og stein med varierende fordeling. Mot nordvest inneholder forekomsten fortsatt store mengder sand og grus med god kvalitet som er aktuelle for uttak.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse