GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104018
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Liå
(Sist oppdatert 12.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en tykk moreneavsetning i dalsida mellom Tøtlandsvik og Tøtland. Svært grovt materiale som i partier er noe sortert. I overflaten er det mye stor stein og blokk. Ved foredling gjennom knusing og sikting kan forekomsten inneholde masser egnet for forskjellige tekniske formål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse