GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104020
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kleivaland
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en breelvterrasse ved Kleivaland (280 moh.) og lavere elveterrasser nord i forekomsten. Kleivalandterrassen har 2 meter svært grovt topplag over sortert sand og grus. De lavere elveterrassene ved Mæland forventes å bestå av sorterte skrålag av sand og grus. Alle massetakene i forekomsten er nedlagt, men det ligger ressurser igjen i de øverste nivåene. Forekomsten synes ikke å være aktuell for uttak i dagens situasjon.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse