GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104022
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Laugaland
(Sist oppdatert 12.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en terrasse ved Laugaland (ca. 190 moh.) og en morenerygg under Bjørkehaugen. I dalbunnen vestover ligger lavtliggende elvesletter. Det er ingen massetak i forekomsten og sett i forhold til de andre forekomstene i området, er denne mindre interessant for utnyttelse. Bare terrassen ved Laugaland som er en liten del av forekomsten er volumberegnet.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse