GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104024
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Laugalandsbrekka
(Sist oppdatert 12.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten breelvavsetning med sortert materiale av sand, grus og stein. En stor del av forekomsten er utdrevet, men det er en del masser igjen. Materialet synes godt egnet for knusing og foredling til vegformål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse