GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104026
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Fevoll
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasser i øst bygd opp til 60 moh. og lavereliggende elvesletter i nordvest. Breelvterrassene er bygd opp av noe dårlig sorterte skrålag av sand og grus. Det er ingen snitt i de lavereliggende elveterrassene. Forekomsten har et stort areal, men er svært uryddig og har gjennomgående små mektigheter. Uttak synes bare interessant til lokale formål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse