GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104028
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvamme
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en ryggformet breelvavsetning med skrålag av sand og grus. Massene er forholdsvis dårlig sortert og inneholder sand med en god del finstoff. Forekomsten har ingen kommersiell interesse.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse