GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104030
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ingvalstad
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en randmorene i passpunktet vest for Ingvalstadfjellet. Massene består av grusige/steinige masser. Noe sortert sand mot toppen. En stor del av forekomsten er utdrevet. Forekomsten synes kun å vær aktuell til lokale formål.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse