GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104034
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Flat-Hetland
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei moreneavsetning i østenden av Hetlandsvatnet. Forekomsten har ujevn overflate med rygger og forsenkninger. Massene i ryggene består av steinig/grusig morene. Det er tre små massetak i forekomsten, men mange fornminner gjør store uttak lite aktuelt.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse