GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104036
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Riskadal
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mindre morene-/breelvavsetning nordvest for Riskadalsvatnet. Ved gården Riskadal er det noen skrånende terrasser med sorterte skrålag av sand og grus. Høyeste terrassekant er om lag 10 meter høy. Forekomsten synes å være lite aktuell for uttak av masser.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse