GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104038
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Årdal
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stort elvedelta med toppflate 12-15 moh. med 1-3 meter steinig topplag over godt sorterte skrålag av sand og grus. Øst i forekomsten er det noen erosjonsrester av et breelvdelta med terrasser i høyde 50-55 moh. Forekomsten demmer for Riskadalsvannet. Forekomsten synes å være lite aktuell for store masseuttak på grunn av sanddominert materiale og store konflikter med annen arealbruk. Deler av forekomsten kan like vel være aktuell for uttak, men dette må skje etter nærmere undersøkelser.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse