GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104042
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tveit
(Sist oppdatert 19.jan.2023)

Råstoffbetydning* : Nasjonal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en langstrakt breelavsetning med terrasser i høyde 75-85 moh. Stedvis er forekomsten ravinert i overflaten. Materialet i avsetningen er dårlig sortert med morenepreg og svært grovt materiale med mye stein og blokk. Vegen er lagt om og det er åpnet et nytt massetak i det høyeste nivået inn mot dalsiden. Ved foredling gjennom knusing og sikting er materialet godt egnet til de fleste byggetekniske formål. Forekomsten er klassifisert som nasjonal viktig og bør sikres i kommuneplanen som område for råstoffutvinning.

Bilder
1. Bilde av 20 Tveit nederst og !9 Soppaland i nordvest


Faktaarket ble generert 06.02.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse