GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104046
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Rivjaland
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten strekker seg fra Bergaland og østover forbi Rivjaland til Nes. Ved Bergaland og Rivjaland er det breelvterrasser i høyde 70-80 moh. Ved Rivjaland går en endemorene på tvers av dalen. Her er det også tatt ut noe sand og grus i to små massetak. Disse to områdene er volumberegnet, mens resten av forekomsten består av mindre mektige morene- og elveavsetninger som er mindre interessante i ressurssammenheng.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse