GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104048
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Beinskjervatnet
(Sist oppdatert 12.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en grunn breelvavsetning nord for Beinskjervatnet med 0.5-1 meter grusig sand over finsand. Hele forekomsten er oppdyrket foruten et lite massetak.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse