GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104050
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tysdal
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning i østenden av Nedre Tysdalsvatnet. Massene inneholder en del grovt materiale og er forholdsvis dårlig sortert.

Bilder
1. Bilde av forekomsten med massetaket sett mot sør.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse