GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104052
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Førre
(Sist oppdatert 26.sep.1989)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av breelvterrasser ved Førre som inneholder grovt materiale. Forekomsten er ikke befart.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse