GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104054
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Trollatysdal
(Sist oppdatert 10.jun.2011)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et elvedelta ved utløpet av Tysso i Øvre Tysdalsvatn. Forekomsten har begrensede mektigheter med sand og grus i de ytterste delene. Her er det tidligere tatt ut noe masse i forbindelse med anleggsvirksomheten i dalen. Lenger inne er det større mektigheter, men utnyttelse av ressursen er lite aktuelt. Området har større verdier som uberørt naturområde i dagens situasjon. Dette kan imidlertid endres over tid.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse