GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104056
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Liå-vest
(Sist oppdatert 23.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten grusavsetning med begrenset mektighet vest for Vormo. Materialet er forholdsvis dårlig sortert. Mesteparten av forekomsten er utdrevet og uttakene i forekomsten er avsluttet.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse