PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104060
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Heståsen
(Sist oppdatert 30.jun.1990)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Øyegneis
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt i en veiskjæring langs en mindre veg til et hyttefelt langs Gardssundfjorden. Mulig uttaksområde i åsen nord for prøvepunktet. En del bebyggelse langs fjorden vil vanskeliggjøre utskipning. Bergarten er en øyegneis.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse