PUKKDATABASEN

Typeområde 104062
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lysåsen
(Sist oppdatert 30.jun.1990)

Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Fyllitt
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt i en veiskjæring. Prøvetatt bergart er en fylitt som ansees lite egnet for byggeteknisk anvendelser. Sporadisk opptrer svartskifer i tilknytning til fylitten.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse