PUKKDATABASEN

Forekomstområde 104066
Hjelmeland (1133) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Dalevika
(Sist oppdatert 30.jun.1990)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Kvartsitt
Virksomhet : Mulig fremtidig uttaksområde
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Prøven er tatt langs en veiskjæring. Åsryggen nord for prøvepunktet er egnet for uttak. Overdekningen i området er moderat. Berggrunnen i området varierer, og domineres av gneis. Innenfor den prøvetatte vegskjæringen, opptrer en kvartsittisk bergart.


Faktaarket ble generert 24.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse