GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104070
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Nesflaten
(Sist oppdatert 27.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et breelvdelta mellom utløpet av Brattlandselva og Suldalsvatnet med terrasser i flere nivåer. Høyeste terrassenivå er 90 moh. (22 meter over høyeste vannstand i Suldalsvatnet). Et nedlagt massetak i øst mot elva viser materiale av sortert sand og grus med mye stein og blokk i toppflata. Hele forekomsten er båndlagt av bebyggelse og dyrkajord. Dette, og avstanden til større forbruksområder, gjør store kommersielle masseuttak mindre interessant.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse