STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 104072
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Holmalia
(Sist oppdatert 08.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp av tunnelmasser lagt ut i forbindelse med Ulla-Førre utbyggingen. Arealet utgjør 500x200 m. Usikker mektighet. Overflata er planert og tilplantet. Det er registrert 2 bergartstyper; kvartsgneis og dioritt.

1997: Steintippen ligger fortsatt urørt, gressbevokst og med enkelte bjørketrær.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse