STEINTIPPDATABASEN

Forekomstområde 104074
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eiadalen
(Sist oppdatert 27.mai.1989)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Tunnelmasser Dominerende bergart :
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en steintipp av tunnelmasser. Overflata av tippen er planert og tilplantet. Arealet utgjør 500x100 m. Materialet består av gneis og kvartsgneis.

1997: Steintippen ble ikke befart.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse