GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104078
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Helganes
(Sist oppdatert 27.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning sør for utløpet av Suldalsvatnet. Mye stein i overflata. Usikker massesammensetning mot dypet, men trolig sortert sand og grus. Terrassen er bygd opp til ca. 90 moh. Noen store rasblokker på overflata helt sør i forekomsten.
Det er ingen uttak i forekomsten som har dyrka mark og gårdsbebyggelse og anses å være lite aktuell for store uttak av masser.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse