GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104080
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kolbeinstveit
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvterrase med 15 meter høy terrasseskråning mot Suldalsvatnet. Ingen snitt, men trolig består materialet av lagdelt sand og grus. Arealbruken gjør uttak uaktuelt.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse