GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104082
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kolbeinstv.-vest
(Sist oppdatert 09.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Liten rest av breelvavsetning inn til fjell. Materialet består av skrålag av godt sortert sand og grus. Jern-/manganutfellinger i topplaget. Mesteparten av forekomsten er utdrevet og området er utplanert og oppdyrket.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse