GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104084
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Veka
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en breelvterrasse ved gården Veka og flere lavereliggende elveterrasser. Breelvterrassen og den høyestliggende elveterrassen er volumberegnett. Det er åpnet massetak i forekomsten som består av et to meter grovt horisontalt topplag men grus og stein. Under er det skrålag med sand og fingrus med lag av grovere masser. Lagene har fall ut dalen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse