GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104086
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Stropa
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ved Stropa består av breelv-/elveterrasser i flere nivåer. Høyeste nivå er ca. 80 moh. Det er ingen massetak eller snitt som viser sammensetningen mot dypet, men observasjoner tyder på en god del blokk og stein i overflata. Selv om forekomsten er dyrka og har en del bebyggelse kan deler av forekomsten være aktuell for uttak ved senking av dyrkajordsarealet.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse