GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104090
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørestad
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en rest av sanduravsetning med terrassenivå ca. 80 moh. Det er svært grovt materiale i topplaget ved gården Sørestad. Det er ingen massetak i forekomsten, men den synes å ha en god del grovt materiale i overflaten. Forekomsten kan inneholde masser egnet for utnyttelse.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse