GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104092
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Tjøstheim
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en erosjonsrest av opprinnelig sanduravsetning som har fylt hele dalen. Overflata ligger i nivå 78 moh. Et lite snitt nord-øst i forekomsten viser siltige masser, men det er grovere masser i hoveddelen av avsetningen. Mektigheten til fjell er stedvis begrenset (fjell i dagen midt i forekomsten). Forekomsten er avgrenset av elva i nord og av fjell i øst. På grunn av arealbruken er sannsynligvis forekomsten lite aktuell for store uttak av masser.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse