GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104094
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lunde
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en del av samme sanduravsetning som forekomst 10,11,12 og 13. Toppflata ligger her på 76-77 moh. Forekomsten er avgrenset av elva i sør og av fjell i nord. Det er ingen massetak eller åpne snitt som kan gi informasjon om kornstørrelsen mot dypet. Det ligger en stor vannfylt dødisgrop nordøst på avsetningen. Riksveien krysser forekomsten og det er en del bebyggelse. Det er ingen uttak fra forekomsten, men den kan inneholde masser egnet for teknisk bruk. Dette må undersøkes nærmere og vurderes ved endring av dagens arealbruk.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse