GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104096
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lindum
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av elveterrasser ved Lindum kvileheim og høyereliggende breelvterrasse ved Steine (83 moh.). Forekomsten er avgrenset av fjell i nord og av elva i sør. Massesammensetningen ser ut til å variere, men trolig grovt i toppen med finere materiale mot dypet. Riksvegen krysser forekomsten. Det er ingen uttak fra forekomsten i dag, men deler av de dyrkede områdene kan være aktuelt for uttak av masser.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse