GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104098
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Ritland
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvavsetning mellom Ritlandsvatnet og Lågen og noen lavere elveterrasser mot elva. Snitt i breelvavsetningen viser steinrikt materiale, men usikker massesammensetning mot dypet. Avsetningen demmer for Ritlandsvatnet og krysses av riksvegen. Det er ingen uttak eller gode snitt i avsetningen som kan gi indikasjoner på kornstørrelsen. Forekomsten synes å være lite aktuell for store uttak av masser da det sannsynligvis er liten mektigheten over grunnvannsspeilet (2-3 meter).


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse