GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104100
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Torland
(Sist oppdatert 24.jun.2008)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en breelvterrassepå 78-85 moh., og en lavereliggende elveterrasse, 65 moh. Materialet i avsetningen består av sand og grus med mye stein i toppen. Usikker sammensetning mot dypet. Avgrenset av fjell mot nord og Suldalslågen i sør og øst.
Det er ingen uttak eller snitt som viser materialsammensetningen. Deler av forekomsten kan være aktuell for masseuttak, men dette må undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse