GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104102
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Bergjorda
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse som i framkant er opp mot 15 meter høy, men med fjell i dagen flere steder i den nordre delen. Snitt i sør viser sand og grus med noe stein. Det er ingen snitt som viser lagdeling og sammensetning mot dypet. Deler av forekomsten, spesielt i den sørlige delen, kan være aktuell for masseuttak.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse