GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104104
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Herabakka
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 78 moh. Nordøst i avsetningen er det steinige masser. Bekkenedskjæring midt i forekomsten viser siltig materiale. Dette kan tyde på liten mektighet av sand og grus. Det er ingen uttak eller snitt i avsetningen som gir innsyn i massene på dypet. Deler av avsetningen kan være aktuell for uttak av masser.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse