GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104106
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvæstad
(Sist oppdatert 09.okt.2014)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av elveterrasser i to nivåer langs Suldalslågen; 62 og 59 moh. Mye grus og stein i overflata. Usikker massesammensetning mot dypet. Uttak av elvegrus i elvenivå vest i forekomsten. Riksvegen krysser forekomsten. Det er ingen snitt som viser materialsammensetningen. Deler av forekomsten kan være aktuell for masseuttak, men dette må undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse