GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104108
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Foss
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av en breelvterrasse 74 moh. og en elveterrasse 57 moh., med noen lavere terrassenivå mellom. I en vegskjæring øst i forekomsten er det grovt materiale med mye blokk og stein. Riksvegen krysser forekomsten. Det er tidligere tatt ut masser i et massetak i den østligste delen av forekomsten. Dette er nå nedlagt. Bare mindre deler av forekomsten synes å være aktuell for uttak av masser.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse