GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104110
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvammen
(Sist oppdatert 10.sep.1997)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av dårlig sortert, grovt materiale ved utløpet av en bekk ved Kvammen. Forekomsten er drevet til fjell og det er lite masser igjen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse