GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104112
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Hiim
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvterrasse bygd opp til ca. 70 moh. Grovt materiale av stein og blokk i toppflata, men sammensetningen mot dypet er svært usikker. Lite snitt i foten av terrassen viser siltige masser. Massetaket vest for hovedterrassen viser uryddig massesammensetning med vekslende lag av finsand og steinig grus. Grått belegg på materialet. Deler av forekomsten kan være aktuell for uttak av masser og bør undersøkes nærmere.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse