GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104114
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Lahammar
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en rest av en breelvavsetning mellom riksvegen og elva. Massene har svært variert sammensetning med lommer av silt, dårlig sortert blokkig grus og skrålag av godt sortert grus og sand. Forekomsten er for en stor del utdrevet slik at det er lite masser igjen.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse