GRUSDATABASEN

Forekomstområde 104118
Suldal (1134) kommune, Rogaland fylke.
Navn på forekomstområdet: Eide
(Sist oppdatert 24.aug.2006)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger som en dalfylling i et gammelt dreneringsløp for Suldalslågen mellom elva og fjorden. Ravinering sør-øst i forekomsten tyder på siltige masser. Snitt i høyeste nivå viser sand/grus i toppen av avsetningen. Mektigheten av sand og grus over silt er trolig begrenset slik at forekomsten har liten betydning. Tidligere massetak er utplanert og tilbakeført til dyrkajord. Gårdbrukeren opplyser at det ligger opp til 2 meter leire over grusmassene. Forekomsten er bebygd og derfor lite aktuell for videre masseuttak.


Faktaarket ble generert 27.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse